15. aug, 2017

Avlstispe Ravnkloas Cella

I henhold til kriteriene som er satt i RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) i NPK har Cella oppfylt kravene for å bli avlstispe i NPK.

NPK har vedtatt i RAS pkt 2.4.2 å etablere en liste over anbefalte individer til bruk i avl. Kriteriene er som følger:

• Dokumenterte viltfinneregenskaper (på 20 prøvestarter) med viltfinnerevne egenprestasjon høyere enn gjennomsnitt for rasen (108,56 pr 10.05.17), samt viltfinnerindeks høyere enn 100.
 • Tomstand-% lavere eller lik gjennomsnittet for rasen (31% pr 10.05.17).
• HD status fri (A eller B)
• Egenerklæring fra eier relatert til mentalitet og helse
• 1.AK på jaktprøve
• Very Good på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år
• Max 50 norskfødte valper etter seg
• Eier skal være medlem av Norsk Pointerklub

Cella har på totalt 24 starter i UK, AK og VK funnet fugl 15 ganger mot makkers 4. Det gir en viltfinnerevne på 120,39 på hennes egenprestasjon. Hennes premieringsprosent er 25%. Hun er HD-fri A. I tillegg har hun som beste resultat på utstilling oppnådd cert og BIM. Klikk på bildet for mere leservennlig versjon.

Vi kan også nevne at så langt er 3 av hundene i D-kullet røntget, og alle er HD-fri A. Disse er Dart, Duva og Dakota.