Ravnkloas Cella vil bli paret med NUCh Ørntuas K Varg ved neste løpetid. Bildet er av Varg. Mer info finnes i linken "Hva skjer".